Photo handling Hlavní strana Životopis Bibliografie Obálky knížek Ukázky a anotace Články, recenze a rozhovory Fotografie z akcí Odkazy a kontakty
Jan Sobotka aforista a autor pohádek
Nahoru Životopis
Narodil jsem se 11. 1 1944 v Jičíně, kouzelné dětství jsem prožil a do národní školy jsem  chodil v blízkých Popovicích. 2. stupeň „základky“ jsem navštěvoval v rodném městě, v němž  jsem v r. 1962 maturoval. Jen s ostychem říkám, že na gymnáziu, neboť v důsledku dobových  reforem jsem byl v 1. ročníku žákem výzkumné jedenáctileté školy, ve 2. ročníku pokusné  dvanáctileté střední školy a moje vysvědčení z posledních dvou let nesou razítko střední  všeobecné vzdělávací školy. V roce 1967 jsem absolvoval češtinu a dějepis na Filozofické  fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia jsem působil přes dvacet let na  několika učilištích v Bruntále a v Přerově, od r. 1989 do odchodu do důchodu v r. 2008 jsem  byl ředitelem Obchodní akademie v Olomouci.  Jaroslav Hašek říká: “Skromnost krášlí muže, pravý muž se však krášliti nemá.” Budiž mi tedy  dovolena zmínka o tom, co se mi při psaní podařilo. Z knihovny na mě pohlížejí tři keramické  tvarůžky, zlatý, stříbrný a bronzový, ceny ze soutěže Mladé fronty O zlatý olomoucký tvarůžek  z poloviny 80. let. Společnost jim dělá Haškův džbánek za prvenství v literární soutěži  Haškova Lipnice 1987.   Rukopis pohádkové knížky O čertu Pepiášovi získal v roce 2006 první cenu v soutěži Číst je  dobré o nejlepší prozaický text pro děti od 8 do 14 let, kterou vypsalo občanské sdružení  Centrum Čítárna.  V roce 2012 byly moje aforismy v italském překladu Antonia Parenteho oceněny v  mezinárodní soutěži Torino di Sintesi.   V květnu 2013 jsem se stal jedním z laureátů soutěže Naji Naaman Literary Prizes 2013.  Oceněné aforismy přeložil do angličtiny Jaroslav Peprník.